Stichting Passacaglia

De naam van de stichting:
Stichting Passacaglia

RSIN/fiscaal nummer
8523 83 599

Contactgegevens
Stichting Passacaglia
Berkenweg 22
3818 LB Amersfoort
033-4481352
06-50419972
stichtingpassacaglia@gmail.com
contactpersoon: René Leegte


Het bestuur van de stichting bestaat uit:
de heer ir. R.W. Leegte, voorzitter
de heer prof.dr.M.Boers, penningmeester
de heer P.G.J.M. Kerssemakers, lid

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56969376.

Beleidsplan:

-Het doel van de stichting is als volgt:
Het bevorderen van kamermuziek in het algemeen en vocale kamermuziek in het bijzonder.

-De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
De stichting organiseert informatieve muziektheater projecten, concerten, audio opnames en educatieve activiteiten waarbij kamermuziek centraal staat.

-De stichting werft de gelden als volgt: Aanschrijven van gevestigde fondsen, en baten uit concert- en theaterprojecten. Voorts het benaderen van privé personen als donateurs.

- De stichting beheert haar vermogen als volgt:
Gelden worden op projectbasis geworven. Eventueel vermogen wordt zo risicoloos mogelijk beheerd (de stichting heeft een rekening bij Triodos Bank).

-Het vermogen van de stichting wordt als volgt besteed:
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstelling van de stichting.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

 

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van kamermuziek in het algemeen en vocale kamermuziek in het bijzonder.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
In het jaar van de oprichting, 2013, heeft Stichting Passacaglia zich ingezet voor de voorstelling "Twee Werelden bewoon ik". Deze voorstelling gaat over de levens en werken van de Florentijnse componiste Francesca Caccini en Constantijn Huygens. De stichting heeft met succes fondsen aangeschreven en hiermee de voorstelling mede kunnen realiseren. Informatie over deze voorstelling : www.francescacaccini.com
Vanaf 2015 ondersteunt Stichting Passacaglia de vocale kamermuziekserie Music on Chairs, dat oorspronkelijke en minder vaak uitgevoerde vocale composities voor verschillende combinaties van zangers en instrumentalisten over het voetlicht wil brengen. Het vijfde seizoen bestond uit drie concerten waarvan één vlak na de eerste lockdown plaats kon vinden www.musiconchairs.nl. Het zesde seizoen is nu gaande en zal op 11 april 2021 het tweede concert beleven. 
Stichting Passacalgia ondersteunt ook losse producties, zoals het vertelconcert "De Vrouw van Pilatus" dat in voorjaar 2021 in verschillende theaters te beluisteren zal zijn.

Financiële verantwoording
Hier vindt u de jaarrekeningen van 2017 t/m 2020 van Stichting Passacaglia. Deze worden opgemaakt door A.van der Vliet -Administratieve Diensten te Barneveld.

kopie_van_rapportage_per_31120_voor_melding_op_de_site_versie_15_jan_2021.xls
Downloaden
rapportage_per_311219_voor_melding_op_de_site_versie_16_maart_2020.xls
Downloaden
rapportage_per_311218_voor_melding_op_de_site_versie_28_01_2019.xls
Downloaden
rapportage_per_311217_voor_melding_op_de_site_versie_16_02_2018.xls
Downloaden
Maak simpel je website Eigen site maken