De naam van de stichting

Stichting Passacaglia

RSIN/fiscaal nummer

8523 83 599

Contactgegevens
Stichting Passacaglia
Berkenweg 22
3818 LB Amersfoort
033-4481352
06-50419972
stichtingpassacaglia@gmail.com
contactpersoon: René Leegte

Bestuur

de heer ir. R.W. Leegte, voorzitter
de heer prof. dr. M. Boers, penningmeester
de heer P.G.J.M. Kerssemakers, lid

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56969376.

Beleidsplan

Het doel van de stichting is als volgt

Het bevorderen van kamermuziek in het algemeen en vocale kamermuziek in het bijzonder.

De stichting verricht de volgende werkzaamheden

De stichting organiseert informatieve muziektheater projecten, concerten, audio opnames en educatieve activiteiten waarbij kamermuziek centraal staat.

De stichting werft de gelden als volgt

Aanschrijven van gevestigde fondsen, en baten uit concert- en theaterprojecten. Voorts het benaderen van privé personen als donateurs.

De stichting beheert de vermogens als volgt

Gelden worden op projectbasis geworven. Eventueel vermogen wordt zo risicoloos mogelijk beheerd (de stichting heeft een rekening bij Triodos Bank).

Het vermogen van de stichting wordt als volgt besteed

Het vermogen van de stichting wordt besteed aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstelling van de stichting.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van kamermuziek in het algemeen en vocale kamermuziek in het bijzonder.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In het jaar van de oprichting, 2013, heeft Stichting Passacaglia zich ingezet voor de voorstelling “Twee Werelden bewoon ik”. Deze voorstelling gaat over de levens en werken van de Florentijnse componiste Francesca Caccini en Constantijn Huygens. De stichting heeft met succes fondsen aangeschreven en hiermee de voorstelling mede kunnen realiseren. Informatie over deze voorstelling: www.francescacaccini.com

Vanaf 2015 ondersteunt Stichting Passacaglia de vocale kamermuziekserie Music on Chairs, dat oorspronkelijke en minder vaak uitgevoerde vocale composities voor verschillende combinaties van zangers en instrumentalisten over het voetlicht wil brengen. Tot en met seizoen 2021-2022, dus ook tijdens de coronaperiode, bracht deze organisatie oorspronkelijke vocale concerten.

Stichting Passacalgia ondersteunt ook losse producties, zoals het vertelconcert “De Vrouw van Pilatus” dat in voorjaar 2021, tijdens de pandemie de première beleefde. Inmiddels is deze passie voorstelling in de periode voor Pasen ’22 gespeeld, staat het op het programma voor 2023 en zijn er al boekingen voor voorjaar 2024. www.devrouwvanpilatus.nl

De nieuwe concertserie van Toeven op de Hoeven, dat hoogstaande klassieke muziek op een toegankelijke wijze mogelijk maakt in Den Dolder, o.a op het terrein van de Willem Arntszhoeve, wordt ook door de stichting ondersteund. www.toevenopdehoeve.nl

Financiële verantwoording

Hier vindt u de jaarrekeningen van 2017 t/m 2022 van Stichting Passacaglia. Deze worden opgemaakt door A. van der Vliet – Administratieve Diensten te Barneveld.